آروم جون مامان و بابا: ترنم
زندگی با ترنم
تاريخ : شنبه 26 شهريور 1390 | نویسنده : مامان ترنم کوچولو
بازدید : 37858 مرتبه

امیدوارم به دردتون بخوره.


ادامه مطلب :

 


نام

معني

 

ارمغان

 

هديه

 

الناز

 

دختری که در ناز سرآمد دختران ایل است

 

ايران دخت

 

دخترايران

 

اليزه

 

نام مکانی در رودبار

 

الميرا

 

فدا کننده

 

اريکا

 

مرتبط با زمین

 

اِستاتيرا

 

همسر داریوش سوم

 

ايرسا

 

رنگین کمان

 

افشيد

 

شکوه خورشید

 

اليا

 

نام گل

 

انوشک

 

نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی

 

انوشه

 

نام عمه شاهپور - شادمان - خوشی و خرمی

 

ارنواز

 

شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

 

ارکيده

 

رنگ ارغواني روشن، نام گلي

 

افسار

 

تاج

 

افسون

 

طلسم و جادو

 

افشان

 

پاشيدن

 

ايران

 

نام کشور ايران

 

ابریشم

 

ماده ای که از کرم ابریشم تولید می شود به همین نام است در صنایع به خصوص نساجی استفاده زیاد دارد. نام نخ گرانبهایست که از کرم ابریشم بدست می آید

 

ابناس

 

خواهر یعقوب پیامبر (ص) و عمه حضرت یوسف بود - نام قریه ای در مصر

 

احترام

 

حرمت - نام زن - بزرگ داشتن - احترام کردن

 

ارکیده

 

نوعی گل زینتی است

 

ارم

 

باغی در بهشت - نام پسر سام بن نوح - بوستان - بهشت

 

ازل

 

بی آغازی - ابتدا و آغاز نداشتن

 

اسپند

 

گیاهی است خودرو دارای گلهای سفید کوچک و دانه های ریز سیاه که برای دفع چشم زخم در آتش می ریزند - ماه 12 سال شمسی - مقدس

 

اسما

 

نامها - همسر جعفر بن ابیطالب که پس از وفات او با ابوبکر ازدواج کرد

 

اطهر

 

پاکیزه تر - پاکتر

 

اطهره

 

مؤنث اطهر

 

اعتماد

 

سپردن و گذاشتن بر کسی و اعتبار کردن - تکیه کردن

 

اعظم

 

عظیم تر - بزرگتر و بزرگوارتر

 

افتخار

 

فخر کردن - سرافرازی - نازیدن

 

افخم

 

بزرگتر - گرانمایه - بزرگ قدرتی

 

افروخته

 

مشتعل شده - شعله ور

 

افروغ

 

تابش - فروغ و روشنایی

 

افسر

 

تاج و کلاه پادشاهان - تاجی از ابریشم مکلل با جواهر - برتر و بهتر - عزیز و گرامی

 

افق

 

کرانه آسمان - ناحیه - کرانه

 

اقاقیا

 

اصل کلمه یونانی است - درختی با گلهای سفید یا صورتی خوشه ای و خوشبو

 

اقدس

 

پاکتر - نام یکی از شعرای فارسی گوی هندوستان - مقدستر - منزه تر

 

اقلیما

 

نام دختر آدم (ع)

 

اکرم

 

نامی از نامهای خداوند متعالی - جوانمرد - کریمتر

 

الماس

 

قلم تراش و دندان را هم گفته اند - مردم چابک - گوهریست مشهور و کنایه از تیغ و شمشیر و کارد و تیر و آبگینه

 

المیرا

 

نامی برای زنان و دختران و از نامهای ترکی است

 

المینا

 

شهریست در غنا و سواحل غربی آفریقا

 

الهام

 

معبودیت - آفتاب - ماه نو - پرستش کردن - مونث اله

 

ام البنین

 

مادر گرامی امام هشتم (ع)

 

ام الحسن

 

همسر حضرت علی (ع) - مادر امام حسن (ع)

 

ام الفضل

 

دایه امام حسین (ع) و همسر عباس ابن عبدالمطلب

 

امامه

 

فرزند حضرت علی علیه السلام

 

ام حبیبه

 

همسر پیامبر (ص) اسلام و دختر ابوسفیان

 

ام سلمه

 

نام یکی از همسران پیامبر (ص) اسلام

 

ام عبدالله

 

دختر امام حسن (ع)

 

امینه

 

نام دختر امام حسین (ع) - مونث امین

 

اناهیتا

 

بی آلایش - پاک

 

اناهید

 

ستاره زهره - ناهید

 

انتظار

 

نگرانی - چشم به راه بودن - چشم داشتن

 

انجم

 

اختران - ستارگان

 

انسی

 

مونس - همدم - آشنا

 

انسیه

 

خو گرفتن - الفت داشتن

 

انسیر

 

همبازی دوران کودکی پیامبر (ص) - همدم - یار

 

انیران

 

نام فرشته موکل بر عقد و نکاح

 

اورمزد

 

نام فرشته نگهبان خوبی - ستاره مشتری و نام فرشته ای - نام پسر زاده اسفندیار

 

اوریا

 

لقب ادریس پیامبر (ص) - نام جد مادری حضرت سلیمان

 

اهتمام

 

دل بستن - همت گماشتن - کوشش کردن

 

اهورا

 

به لغت اوستا وجود مطلق و هستی بخش

 

ایران

 

نام کشور ما - منسوب به آریا - مسکن آریاییان

 

ایران دخت

 

دختر ایران

 

ایران مهر

 

محبت ایرانی - مرکب از ایران و مهر

 

ایده

 

رای - عقیده - خیال - فکر

 

ایلا

 

نامی برای دختران و زنان

 

نام

معني

           
 

آتوسا

 

دختر کورش کبیر و اردشیر دوم و همسر داریوش کبیر مادر خشایار - ناميک شاهزاده ايراني - یکی از نامهای دوره هخامنشی

 

آذرنوش

 

پاکدين - نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران

 

آزاده

 

آزاد، رها، گوهری، نجیب، اصیل

 

آفرين

 

تشويق

 

آزيتا

 

نام شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران

 

آليش

 

قابل اشتعال

 

آميتريس

 

نام دختر داریوش دوم و همسرخشایارشا

 

آموتيا

 

نام دوشیزه در زمان زندیه

 

آنديا

 

همسراردشیر اول

 

آنيتا

 

نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه

 

آرا

 

آراستن و زیبا کردن

 

آرميلا

 

نام دختران در ایران باستان

 

آرميتان

 

نیکو کار - پرهیزکار- پاکدامن

 

آروشا

 

درخشان - نورانی - باهوش

 

آرتا

 

مقدس - شاد - سرافراز - نام باستانی - نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند

 

آرتميس

 

گوینده راستی- نام دریاسالار زن

 

آرتنوس

 

صادق - راستگو - نام دختر داریوش

 

آسا

 

نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ وعلیحضرت - مانند

 

آتاناز

 

-

 

آتنا

 

-

 

آتوشه

 

نام عمه یا خاله شاپور شاه

 

آويد

 

-

 

آويسا

 

آب پاک و تمیز

 

آيدا

 

همچون ماه و مهتاب

 

آيدان

 

چهره زیبا همچون ماه - آیسان

 

آيلا

 

نور ماه و مهتاب- آیناز

 

آذرافروز

 

نام پسر مهرنوش پسر اسفنديار

 

آذرخش

 

صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر، شورش

 

آزيتا

 

نام يک شاهزاده ايراني

 

آزين

 

زينت آلات

 

آلاله

 

لاله و شقایق - نامی برای دختران

 

آوا

 

صدا

 

آويزه

 

آويز

 

آبرون

 

گیاهی همیشه سبز - همیشه بهار

 

آبگون

 

کنایه از پاکی - کبود - برنگ آب

 

آبگینه

 

الماس - بلور - شیشه

 

آبی

 

نیلوفری - نیلگون - برنگ آبی

 

آتی

 

آینده

 

آدینه

 

روز جمعه آخرین روز هفته

 

آذین

 

زینت - آرایش - زیور

 

آراسته

 

مزین - زینت شده

 

آریانا

 

منسوب به نژاد آریایی

 

آزرم

 

نامی برای دختران - لطف و ملایمت در گفتار - ادب - حیا - شرم

 

آزیتا

 

نامی است برای زنان

 

آسمان

 

نام فرشته ای که نگهبان سپهر است - فضایی اطراف کره زمین

 

آسمانه

 

سقف خانه

 

آسیه

 

نام همسر فرعون که حضرت موسی را بزرگ کرد

 

آشنا

 

دوست - همدم - هم صحبت

 

آفاق

 

نام معشوقه نظامی گنجوی - کران ها - افق ها

 

آفرید

 

مخفف آفریده

 

آگاه

 

باخبر - مطلع - هشیار

 

آمنه

 

نام مادر حضرت محمد (ص) - پشته هیزم

 

آنا

 

به زبان ترکی یعنی مادر - دایه - بزرگ کننده بچه

 

آنی

 

موقتی - نامی برای زنان - لحظه ای

 

آهنگ

 

قصد عزیمت - ترانه - نغمه

 

آیدا

 

شاد - خوشحال

 

آیدین

 

روشن و آشکار - نامی برای زنان

 

آینه

 

جسمی شفاف از شیشه - آیینه

 

آیین

 

آرایش - رسم - مذهب - دین

 

آیه

 

هر جمله از قرآن - علامت - نشان

 

نام

معني

           

بيتا

 

منحصربفرد - زیبا و خوش چهره

 

برسين

 

دختر داریوش سوم که اسکندر با اوازدواج کرد

 

بهنوش

 

خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر - نوش و عسل نیکو

 

بهشيد

 

نوراني ، بهترين فروغ و روشنايي ، تابناك

 

بنفشه

 

گلی است معروف و طبیعت آن سرد - نوعی گل زینتی است که در باغچه کاشته می شود و به رنگهای بنفش و آبی و زرد است

 

بوسه

 

بوس، بوسيدن

 

بهاره

 

نام دهی - نام دختران - کشت بهاره، گروه زنبوران عسل - منسوب به بهار - بهاری

 

باختر

 

نامی برای زنان - غرب

 

بادام

 

نام پسر شمیران پادشاه هرات، درختی از تیره گل سرخیان

 

بحریه

 

لقب اسما همسر جعفر بن ابی طالب که به فرمان پیامبر (ص) همراه شوهرش عازم حبشه شد

 

بحیرا

 

راهب نصرانی که پیغمبر اسلام را در کودکی شناخت، در عرب نام زن بکار می رفت

 

بدری

 

یاران پیش از زمستان - نامی برای زنان - جای نگه داری زر و پول

 

بدیع

 

زیبا - دل انگیز - با طراوت - نو کننده - یکی از نام های باریتعالی - نو پیدا شده

 

بدیعه

 

مونث بدیع - نو رسیده - تازه - نو

 

برین

 

بلند - برتر - اعلی - باد صبا - بالاتر - نام آتشکده

 

بشارت

 

مژده آوردن - مژده دادن - شادمان شدن - زیبایی، نوید

 

بشاش

 

شکفته - خوش و تازه رو - مرد خنده رو - گشاده رو

 

بشیره

 

مونث بشیر - زن خوب روی

 

بلقیس

 

همسر سلیمان نبی - نام ملکه یمن که پایتختش شهر سبا بود

 

بوریا

 

زیرانداز - حصیر

 

بویا

 

خوشبو - معطر - بوی خوش

 

به آیین

 

نیک آیین و نیکو روش - بهدی

 

به آفرین

 

نام خواهر اسفندیار است - به آفرید، آفریده نیکو - بهترین ستایش

 

بهاران

 

از نامهای زنان است - فصل بهار - بهار

 

بهارنو

 

لقب دختران و زنان

 

بهجت

 

شادی - زیبایی - سرور - شادمانی

 

بهروزه

 

بلور کبود شفاف و کم قیمت

 

بهروش

 

دارای روش و راه نیکو

 

بهرو

 

خوش رو

 

بهشت

 

نامی برای زنان - باغی که خوبی و خرمی آن نظیر نداشته باشد - فردوس - جنت

 

بهشته

 

دنیای بهتر - بهتر

 

بهی

 

بهتری - نیکویی - خوبی

 

بهیندخت

 

نیکوترین دختر - بهترین دختر

 

بهینه

 

بهترین - گزیده و انتخاب شده

 

بیان

 

سخن، گفتار - فصاحت - تعبیر - شرح - آشکار شدن

 

بی بی

 

مادر بزرگ - خانم خانه - همسر فتحعلی شاه قاجار - زن نیکو

 

بیتا

 

بی جانشین - یکتا - بی مانند

 

بیگم

 

بانو - خانم - عنوان زمان ارجمند

 

نام

معني

           

 

پديده

 

پديده،چيز جديد

 

پرند

 

ستاره پروین - پرنیان - جوهر شمشیر - جامع ابریشمی بی نقش و ساده - حریر

 

پري

 

پر

 

پرتو

 

فروغ - روشنی - شعاع

 

پروين

 

ناميک صور فلکي

 

پانتا

 

دختر شاهان

 

پريساتيس

 

همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان

 

پارميس

 

دختر ارشد کورش کبیر

 

پرشه

 

جرقه - دختر ایرانی

 

پروشات

 

همسر داریوش دوم

 

پرستو

 

پرستک - پرستوک - نام پرنده ایست کوچک که در بهار و تابستان ظاهر می شود

 

پري رو

 

داراي صورتي همچون پري

 

پريا

 

جمع پري

 

پريچهر

 

داراي صورتي همچون پري

 

پريزاد

 

زاده پري

 

پريسا

 

مانند پري

 

پريوش

 

داراي صورتي همچون پري

 

پوپک

 

دختر بکر - دوشیزه - هدهد

 

پوران دخت

 

نام دختر خسرو پرویز - ملکه ایران

 

پوري

 

موفق

 

پونه

 

گیاهی معطر از تیره نعنائیان

 

پيمانه

 

جام شراب

 

پيوند

 

ارتباط

 

پاتریس

 

میهن دوست - نجیب - اصیل

 

پاداش

 

مکافات نیکی - اجر کار خوب - جزای خیر

 

پادانا

 

ناحیه ای از نواحی فارس، و نام رودخانه ای در همین ناحیه

 

پاک چهر

 

خوش سیما - از نژاد پاک

 

پاک دامن

 

خوش سیما - پارسا - عفیف

 

پاک نوش

 

عسل پاک و سالم - آنکه مایعات نوشه

 

پالیز

 

باغ - کشتزار - بوستان

 

پامچال

 

گلی به رنگهای سفید و صورتی و سرخ

 

پانی

 

آب

 

پاینده

 

محکم پابرجا - استوار

 

پائیز

 

یکی از فصول چهارگانه سال - برگ ریزان - خزان

 

پائیزه

 

منسوب به پاییز - پاییزی

 

پدیدار

 

پدید آورنده - آشکار - نمایان

 

پدیده

 

نوآوری - به وجود آمده

 

پردیس

 

فردوس - بستان - باغ

 

پرسته

 

کسی که او را ستایش کنند - پرستیده

 

پریشان

 

رزمجو

 

پرک

 

پر کوچک - پلک - ستاره سهیل را گویند

 

پرمون

 

آرایش و زینت

 

پرن

 

بر مزن چن ستاره پروین را گویند که آن را به عربی ثریا خوانند

 

پرنگ

 

تیغ جوهر دار - رونق و جلا - فروغ و روشنایی

 

پرنیا

 

پارچه ابریشمی

 

پرنیان

 

پارچه ابریشمی گلدار - حریر - حریر منقش

 

پرواز

 

پرگشادن - روشنایی - نور - نثار - پریدن

 

پروازه

 

توشه ای که به باغ می برند و مسافران همراه دارند

 

پروانک

 

پروانه - حیوانی که پیش از حمله شیر صدا می کند که حیوانات از سر راه شیر فرار کنند

 

پروانه

 

شیر و لشکر - رهبر - دلیل - حکم و سلاطین - حشره ای است که خود را به شعله یا چراغ می زند

 

پروین

 

نام ستاره - چند ستاره کوچک نزدیک بهم - نام پروین اعتصامی شاعر بلند پایه ایرانی

 

پری

 

نام نهری - حوری - همزاد - فرشته

 

پریچهر

 

نام دختر زابل شاه همسر جمشید - خوبروی - بسیار زیبا - پری روی - زیبا روی - پریچهره

 

پریدخت

 

نام دختر پادشاه چین که سام نریمان عاشق او شد

 

پری رخ

 

فرشته روی - بسیار زیبا - پری روی - پریچهره - پری رخسار

 

پریزاد

 

پری زاد خانم همسر فتحعلی شاه - نام کنیز شیرین - فرزند پری

 

پریسا

 

پری رخ - افسونگر

 

پری سیما

 

پری روی - پری صورت - پری رخ

 

پری شاد

 

زیبا رو - شاد همچون پری

 

پریکا

 

به لفظ پری و به معنی پری است

 

پری ناز

 

کسی که زیبایی و وجاهت پری را دارد

 

پری وش

 

چون پری - پری وار - پری رو

 

پسندیده

 

نیکو - خوب - خوشایند - مقبول - پذیرفته

 

پندار

 

گمان - تکبر - اندیشه - تصور - خیال

 

پوران

 

جانشین - خلیفه - نامی رایج برای زنان - پسران - جمع پور

 

پیراسته

 

مرتب گردانیده - ساخته و پرداخته - فرین - زینت شده

 

پیرایش

 

پیراستن - زینت دادن

 

پیرایه

 

آرایش - زیور - زینت

 

پیروزه

 

فیروزه - یکی از سنگهای قیمتی که از معدن بدست می آید

 

پیمانه

 

معیار - جام شراب - کیل - ظرفی که با آن چیزی را اندازه گیرند

 

پیوند

 

وصل کردن شاخ یا جوانه از درختی به درخت دیگر - اتصال - پیوستگی - تبار - ترکیب

تارا

 

ستاره

 

ترانه

 

آهنگ - نغمه - سرود - جوان خوش سیما و ترد و تازه و صحبت جمال

 

تينا

 

عاشق نوازش

 

ترسا

 

مسيحي

 

توران

 

نام کشور دشمن ايران در شاهنامه

 

توکا

 

نوعي پرنده

 

تهمینه

 

يکي از شخصيتهاي شاهنامه - نام دختر پادشاه سمنگان و همسر رستم و مادر سهراب - به معنی زن بزرگ

 

تينا

 

سفال

 

تابان

 

روشنی دهنده - روشنی

 

تابش

 

روشنی دهنده - روشنی

 

تابناک

 

درخشنده - نورانی - درخشان - روشن

 

تابنده

 

روشن کننده - پرتو افشان

 

تاجماه

 

بالاتر از ماه - کنایه از زیبایی

 

ترگل

 

خوش و خرم و تازه رو - ترمه - نوعی پارچه نفیس که از کرک بافته می شود

 

ترنگ

 

خوش - نکو - زیبا - خوب - مرغ دشتی

 

تلی

 

کثیر الایمان - بسیار شولند - بسیار حال - طلا و زر

 

تندر

 

غرش ابر - بانگ رعد - غرنده - رعد

 

تواندخت

 

دختر نیرومند

 

توبا

 

تیزگوی و شیرین زبان - سیب

 

توتک

 

نوعی نی که چوپان می نوازد

 

توتیا

 

نام صدف دریایی - سرمه

 

توراندخت

 

یکی از شاهزادگان سامانی

 

تورانه

 

به معنی معشوق

 

تیبا

 

در زبان عربی آهو نام دارد

 

تیراژه

 

قوس و قزح - رنگین کمان

 

تیکا

 

نام پرنده ایست از پرندگان کوچ کننده

 

تینا

 

گل - خزه ساحل دریا - به معنی زند و پازند گل را گویند

 

تقیه

 

پرهیزگار - نام حضرت زهرا (س)

 

نام

معني

               
 

 

 

 

 

 

ثريا

 

نام يک صور فلکي

 

ثانی

 

از اقسام مروارید - جفت - دوم

 

ثریا

 

منزلی از منزل ما - ستاره پروین

 

ثمر

 

میوه - نتیجه - حاصل

 

ثمن

 

هشت یک - قیمت چیزی - ارزش

 

ثمیلا

 

نامیست برای زنان به معنی سرمه کشیده

 

ثمین

 

پرقیمت - گرانبها

 

ثمینه

 

نفیس - گرانبها - ارزنده

 

ثنا

 

مدح - دعا - درود - تعریف - آفرین

 

ثواب

 

پاداش عمل نیک که خدا به بندگان خوب میدهد - پاداش - فرد

 

نام

معني

           

جوانه

 

جوان و تازه - شاخه تازه درخت

 

جمیله

 

خوش سیما - زیبا چهره - مونث جمیل - زن زیبا روی و زیبا خوی - نام حضرت زهرا (عج)

 

جنان

 

باغها - بهشتها - جمع جنت

 

جنت

 

باغ - بوستان - رضوان - بهشت

 

جواهر

 

فلزات گرانبها - سنگهای گرانبها و قیمتی - گوهر

 

جوهر

 

سنگهای گران قیمت - اصل و نژاد و ماده هر چیز - وجود مطلق

 

جهان افروز

 

جهان افروز خانم نام یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار

 

جیران

 

آهو - همسایگان

 

جلیله

 

باشکوه - زن بزرگ و با عظمت - نام حضرت زهرا (س)

 

 

نام

معني

           

 

چليپا

 

صليب

 

چيستا

 

زنی که دارای مقام روحانیو مقدس در ایران بوده

 

چاوک

 

مخفف چکاوک - مرغی است به اندازه گنجشک که صدای خوبی دارد

 

چشمه

 

منبع - سوراخ و سوزن و جوال دوز - سوراخ

 

چکاوک

 

پرنده ای است کوچک و خوش آواز شبیه به گنجشک

 

چمان

 

خرامنده - کسی که با ناز راه برود - خرامان

 

چمانه

 

پیابه شراب - صراحی

 

چهرآرا

 

آرایش کننده صورت - چهره آرا

 

چهرآزاد

 

نام دختر افراسیاب

 

چهرافروز

 

روشن کننده چهره - شادی آور

 

نام

معني

           
 

 

حاجیه

 

نام یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار - حاجیه خانم

 

حبیبه

 

مونث حبیب - معشوقه - یار - نام حضرت زهرا (س)

 

حدیث

 

جدید - نام مادر امام حسن عسکری (ع) - خبر - سخن - تازه

 

حدیقه

 

بوستان - باغ - باغچه

 

حرمت

 

احترام - ابرو - شرف - ارجمندی

 

حسانه

 

زن بسیار نیکو

 

حفصه

 

نام دختر عمر بن خطاب و همسر پیامبر (ص)

 

حکیمه

 

مونث حکیم - پزشک - دانشمند

 

حلیمه

 

مونث حلیم - صبور - شکیبا - زن بردبار

 

حمیده

 

پسندیده - ستوده

 

حمیرا

 

لقبی که پیامبر (ص) به عایشه همسرش داد - زن سرخ روی - زن سپید

 

حنا

 

برگ درختی است بسیار سبز که خشک آن را کوبند

 

حنانه

 

مونث حنان

 

حنیفا

 

ثابت و پایدار در دین - راست - مستقیم

 

حوا

 

نام مادر در تمام انسانها و همسر حضرت آدم (ع) که در بهشت از دنده چپ آدم آفریده شد - به معنی زندگی

 

حوراالعین

 

زنان سپید پوست و فراخ چشم را گویند

 

حوریه

 

پری - زنان بهشتی - بهشتی در بیهوشی نزد ما می آیند - زن سفید پوست

 

حیات

 

زندگانی - عمر - زیست

 

حیران

 

متحیر - سرگردان - خیره

 

حرّه

 

آزاده - برگزیده - پاک - نام حضرت زهرا (س)

 

حصان

 

زنی کریم و عفیف - پارسا - نام حضرت زهرا (س)

 

حوره

 

زیبا روی بهشتی - نام حضرت زهرا (س)

 

نام

معني

           

خاطره

 

يادبود - ضمیر - یادهای گذشته - اندیشه و خیال

 

خندان

 

در حال خندیدن - شکفته - تبسم کننده

 

خورشيد

 

آفتاب

 

خاتون

 

زن نجیب - خانم - همسر فتحعلی شاه - بانوی بزرگ - شریف و محتشم، بی بی

 

خدیجه

 

کودک - نام همسر حضرت پیغمبر

 

خرامان

 

خوشرفتار - خرامنده - رونده با ناز و تکبر

 

خرم

 

نام ماه دی - خندان - خوشبخت - دل خوش - شاد

 

خرم بهار

 

بهار سرسبز - بهار با طراوت

 

خرم بهشت

 

بهشت خرم

 

خرم چهر

 

اندام های زنان است - گشاده رو - خوش صورت - شادان

 

خوب چهر

 

خوشگل - خوش سیما - خوب روی

 

خوب رخ

 

خوش صورت - قشنگ - خوب چهره

 

خوب روی

 

خوش سیما - جمیل - خوشگل

 

خوروش

 

بسان خورشید نورانی و تابنده - زیبا روی - خوب روی

 

خوشاب

 

آبدار - مروارید - یاقوت - لعل

 

خوشخو

 

خوش خلق - ملایم - با اخلاق - متواضع

 

خوش دل

 

با نشاط - شادان - مسرور

 

خوشرنگ

 

هر چیزی که دارای رنگ و رونق نیکو باشد

 

خوش منظر

 

خوب چهر - خوش سیما - نیکو دیدار

 

خوش دل

 

با نشاط - شادان - مسرور

 

خیرالنساء

 

بهترین زنان - لقب حضرت فاطمه (س)

 

خطیره

 

محوطه - نام حضرت زینب (س)

 

نام

معني

           

 

دريا

 

دريا

 

دل آسا

 

تسلي دهنده

 

درسا

 

جواهرسان - جواهر - مثل در

 

دري

 

ستاره اي درخشان که مانند گوهر مي درخشد

 

دلارام

 

آرام دل

 

دلبر

 

مليح، خوش قلب

 

دلکش

 

خوشایند - دلربا - دلپذیر

 

دنيا

 

جهان

 

دامان

 

قسمت پایین جامه - دامن کوه و صحرا - بادبان کشتی

 

دانسته

 

معلوم - مشهور - توانسته - فهمیده - آشکار

 

درخشان

 

درخشان - فروزان

 

درخشنده

 

نام دختر فتحعلی شاه قاجار - نورانی - درخشان - تابنده

 

دردانه

 

دانه دار - گوهر یکتا - یک دانه مروارید

 

درفشان

 

تبان - مرزان

 

درنا

 

نام پرنده ایست از پرندگان وحشی و حلال گوشت

 

درنسا

 

مروارید زنان

 

دریا

 

از نامهای زنان - آب فراوانی که محوطه وسیعی را گرفته و به اقیانوس راه دارد - بحیر

 

دستانه

 

زینب دست خانمها - النگو

 

دلارا

 

محبوب - معشوق زیبا - آراینده دل

 

دلاویز

 

دلیر و شجاع - دلپسند - گیرا - قابل قبول - دلچسب

 

دل افروز

 

شادی بخش - روشن کننده دل

 

دل انگیز

 

گوارا - مرغوب - مطلوب

 

دلبسته

 

دلباخته - عاشق

 

دلبند

 

اسیر کننده دل - بسته شده به دل - جاذب - معشوق

 

دلدار

 

آنکه شیفته سازد - زیبا - دل دارنده - معشوق

 

دلشاد

 

عطا - همت - خوشحال - با نشاط

 

دلیله

 

به معنی عشق - راه روشن

 

دنا

 

قله معروفی در فارس

 

دنیا

 

کره زمین - زن سخت خسیس و ناکس - زن بسیار سخت نزدیک شونده - عالم - گیتی

 

دوریکا

 

اسمی برای دختران - کوزه

 

دیانا

 

الهه جنگ و ماه - حالت زنان به هنگام وضع حمل - بی عیب - الهه

 

دیبا

 

نوعی پارچه ابریشمی رنگین

 

دینا

 

نام خواهر حضرت یوسف (ع) - داوری - فتوی نوشین

 

درّی

 

روشن - درخشان و تابان - نام حضرت زینب (س)

 

دوّه

 

جواهر - مروارید - نام حضرت زهرا (س)

 

نام

معني

           

ذاکره

 

مونث ذاکر - یاد کننده

 

ذرخش

 

برق آسمانی - روشنی - تابیدن

 

ذکیه

 

تیزهوش - هوشیار - زیرک - تیزخاطر

 

ذریعه

 

وسیله - سبب - دست آویز - نام حضرت زهرا (س)

 

 

نام

معني

           

 

رامش

 

به معنی شادی و طرب - آسودگی و فراغت - سرور و خوشی

 

رسا

 

لایق - تیزفهم - رفیع - بلند

 

رها

 

آزاد

 

ريما

 

-

 

رُدگون

 

مادر داریوش اول - پرنس دراشکانیان

 

رديمه

 

همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی

 

رکسانا

 

دختر داریوش دوم - نورانی - طلوع یا آغاز روز

 

رکسانه

 

روشنايي

 

روان

 

روح، روان

 

رودابه

 

يک از شخصيت هاي شاهنامه، زن زال و مادر رستم - دارای نمو خیره کننده

 

روشنک

 

نور کوچک - نام دارویی - نام دختر داریوش سوم - مشعل دار

 

رابعه

 

دختر کعب - یک چهارم

 

راحله

 

شتر یا ستوری که سوار آن شوند یا مستعد سواری باشند - کوچ کننده - رحلت کننده - نام مادر حضرت یوسف (ع)

 

راضیه

 

خوش - از نامهای حضرت فاطمه زهرا (س) - خشنود - پسندیده - راضی به قضای الهی

 

راغبه

 

خواهان - مایل - مونث راغب

 

راگا

 

سرود - نغمه

 

رامشگر

 

خواننده و نوازنده

 

رامک

 

مصغر رام است که متضاد وحشی باشد

 

راویه

 

روایت کننده - راوی

 

رباب

 

آلتی از موسیقی است - ابر سفید - نام همسر امام حسین (ع)

 

ربابه

 

میثاق - پیمان - آلتی از موسیقی که شبیه به طنبور بزرگ است - ابر سفید - رباب

 

ربکا

 

دختر اسحاق پیامبر به این نام بوده - نام یکی از رمانهای مشهور - نام اروپایی برای زنان

 

رحیله

 

مونث رحیل - کوچ کردن

 

رحیمه

 

بخشاینده - مهربان

 

رخسار

 

سیما - چهره - صورت - روی

 

رخساره

 

دیباچه - رخ - چهره - صورت

 

رخسانا

 

برخی عقیده دارند که رخسانا همان رکسانا و رکسانا همان روشنک دختر داریوش سوم است

 

رخشانه

 

منسوب به رخش

 

رخشنده

 

ضیا - پرتو انداز - تابنده - فروزنده - تابان

 

رزا

 

گل سرخ

 

رشن

 

مهمان ناخوانده - فرشته عدالت در آیین زرتشت - عادل - دادگر

 

رضوان

 

قبول - نگهبان بهشت - خشنود شدن - جنت - بهشت

 

رضیه

 

زن خشنود - پسندیده - خشنود - نام حضرت زهرا (س)

 

رعنا

 

زن خوش قد و قامت - خودپسند - زیبا - نام گلی است

 

رفیعه

 

مونث رفیع - زن بلند قدر

 

رقیه

 

نام یکی از دختران پیامبر اسلام (ص) - سحر - افسون

 

روبینا

 

یاقوت قرمز

 

روت

 

مادر حضرت داود(ع)، فرزندش داود ملک نام است که عیسی مسیح از نسل اوست

 

روح افزا

 

مفرح - روح پرور

 

روح انگیز

 

روح بخش - مفرح

 

روزیتا

 

نامی برای زنان - نقش گل بر لباس یا پارچه

 

روشان

 

روشن

 

روشن

 

درخشان - ظاهر - آشکار - باهر - تابناک

 

روشنان

 

ستاره ها

 

رویا

 

روینده - هر چیز که از زمین می روید - خیال - فکر - آنچه انسان در حال خواب و بیداری می بیند

 

ریتا

 

مروارید

 

ریحان

 

گیاهی است از تیره نعنائیان و معطر و خوراکی - هر گیاه خوشبو

 

ریحانه

 

دسته ریحان - نامی است برای زنان - آنچه در آن ریحان کارند - نام مادر امام رضا (ع) - نام حضرت زهرا (س)

 

ربیبه

 

پرورده - نام حضرت زینب (س)

 

رشیده

 

راه یافته - صوابکار - درستکار - نام حضرت زهرا (س)

زويا

 

-

 

زري

 

حرير، زربافت

 

زرين

 

طلايي

 

زرين دخت

 

دختر طلايي

 

زيبا

 

زيبا، قشنگ

 

زادمهر

 

زاده خورشید

 

زبیده

 

گل همیشه بهار

 

زرتاب

 

تابش زر

 

زرفام

 

به رنگ طلایی

 

زرافشان

 

بخشنده زر - زرافشان - افشاننده زر

 

زرنوش

 

شهری که دارا بنا کرد

 

زری

 

جامه ای که تارش از زر باشد - زرین طلایی - زربفت

 

زرین

 

مرغی است سپید - طلایی - ساخته شده از زر

 

زکیه

 

پاک از فساد - پاک و پاکیزه - طاهره - نمو کننده در خوبیها - نام حضرت زهرا (ع)

 

زلفه

 

نام یکی از دو کنیزی بود که لابان به یعقوب بخشید پس از ازدواج او با لیا

 

زلیخا

 

زن عصر مصر که شیفته جمال یوسف پیامبر (ع) شد

 

زمانه

 

دهر - روزگار

 

زمرد

 

از سنگهای قیمتی به رنگ سبز که هر چه بزرگتر باشد گرانتر است

 

زمزم

 

چاهی است در مکه - آهسته آهسته - ترنم - به آهستگی

 

زمزمه

 

سخن گفتن زیر لب - نغمه - سرود

 

زنبق

 

گیاهی است با گلهای آبی، بنفش، زرد

 

زهرا

 

یکی از نامهای حضرت فاطمه (س) - درخشان - سفید روی

 

زیار

 

قوس - کمان

 

زیبا

 

درخور و شایسته - قشنگ - جمیل - خوب روی - نیکو

 

زیباچهر

 

زیبا چهر خانم - نام یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار - خوب روی - جمیل

 

زیبارخ

 

نیکو روی - زیبا روی

 

زیبان

 

زیبا و خوش نما

 

زیبنده

 

جمیل - سزاوار - آراسته

 

زینب

 

نام دختر پیامبر (ص) - زینب کبری - دختری خوش بوی - درخت خوش منظر - بوی دل انگیز

 

زینت

 

فروغ - بزک - رونق - آنچه بدان خود را آرایش کنند - آراستن

 

زیور

 

نامی برای زنان زینت - آنچه که خود را بدان آرایش کنند

 

نام

معني

           

 

ژاله

 

باران صبحگاهی - سرشک - قطره شبنم که روی برگ گل و گیاه نشیند - تگرگ

 

ژيلا

 

نام رودي است

 

ژاندارک

 

زنی دیدار و پرهیزکار که قهرمان ملی فرانسه بود

 

ژرفا

 

قعر - عمق - گودی

 

ژورک

 

پرنده ای سرخ رنگ که شبیه گنجشک است

 

ژولی

 

زیبا - قشنگ

 

ژولیا

 

نام دختر قیصر - ژولی

 

ژولیان

 

پریشان - پژمرده

 

ژینوس

 

به معنی کس که استعداد زیادی دارد - نامی برای زن ها

سالومه

 

مادر حضرت يعقوب ، دختر خوانده ی هیرود پادشاه یهود که سَرِ یحیی را از اوطلب کرد

 

سمن

 

ياسمن - گل خوشبو و سفید - رخساره

 

سميرا

 

زن گندمگون ، گياهي طبّي

 

سنا

 

روشنايي ، ‌فروغ ، ‌بلندي ، ‌رفعت

 

ساينا

 

سیمرغ

 

سپنتا

 

مقدس ایرانی

 

سارا

 

خالص ، پاك ، زبده ، خالص و صاف ، خالص و ویژه - نام همسر فتحعلی شاه - نام همسر حضرت ابراهیم (ع) - در عبری به معنی شاهزاده خانم است

 

ساغر

 

جام شراب - کاسه آبخوری سفالین - قدح - جام

 

ساناز

 

نام گلي است - نامی است برای زنان - بی همتا و بی مانند

 

سايه

 

سايه

 

سپيده

 

نور اول صبح

 

ستاره

 

نام مادر ابوعلی سینا - کوکب - نجم - رایت و علم - اختر

 

سروناز

 

زن زيبا - درخت سروناز - نام نوایی در موسیقی - سرو نو رسته را گویند

 

سميلا

 

-

 

سودابه

 

يکي از شخصيت هاي شاهنامه - همسر کیکاووس

 

سوري

 

رز قرمز

 

سوزان

 

شعله ور - درحال سوختن - نامی است برای زنان - آفتاب سوزان - سوزنده - سوزاننده

 

سوسن

 

نامی است برای زنان - گیاهی است از طایفه زنبق - گلی است معروف با چهار رنگ

 

سوگند

 

قسم خوردن

 

سيما

 

صورت، رخ

 

سيمين

 

نقره اي

 

ساتی

 

الهه هندی - دختر داکشاه و همسر شیوا است - نام فرشته موکل بر ارواح بنابر عقیده مصری ها

 

ساتیار

 

از نامهای عقد باستان

 

ساجده

 

ساجد - زنی که زیاد سجده می کند - سجده کننده

 

ساحره

 

کنایه از زن افسونگر و دل ربا است - زن جادوگر

 

ساریه

 

ابری که در شب آید - زن رونده

 

ساقی

 

آنکه تشنگی را فرو نشاند - پیاله گردان - می گسارنده - آب دهنده

 

سامن

 

صدا - آواز

 

سامه

 

زهردار - عهد و پیمان - سوگند

 

سایه

 

حمایت - حشمت و وقار

 

سبا

 

به معنی کبوتر هم آمده است - شهری که بلقیس پادشاه آن بود

 

سپاسه

 

سپاس - لطف - منت نهادن

 

سپیده

 

صبح - سفیدی چشم - سحرگاه

 

سحاب

 

ابر - ابر بارنده

 

سحر

 

سحرگاه هنگام پیش از صبح - سپیده دم

 

سرافراز

 

متکبر - سربلند - نازنده

 

سرور

 

نامی برای زنان - نشاط - شادی - شادمانه کردن - فرح

 

سعادت

 

اقبال - خوشبختی - نیک بختی

 

سعیده

 

زن خوشبخت - مونث سعید - نامی برای زنان

 

سکینه

 

نام دختر حسین بن علی (ع) - مایه آرامش دل - سنگینی - وقار

 

سلمک

 

پرده ای از پرده های موسیقی

 

سمانه

 

نام همسر امام حسن (ع) - بلدرچین

 

سمیرا

 

نام موزه ای است در راه مکه معظمه - زن گندم گون

 

سمیع

 

خوب - از نامهای خداوند - شنوا - شنونده

 

سمیه

 

بلند و رفیع - مادر عمار یاسر - همتا و مثل - هم نام

 

سوری

 

شادی - نوعی پیکان - زاج سرخ - نام یکی از سلاطین - خوشحالی - رنگ سرخ

 

سودگل

 

زن برگزیده و عزیز - محبوب و گل سرسبد - معشوق

 

سوگند

 

اقرار - عهد - اعتراف - قسم - پیمان

 

سولماز

 

زنی که پژمرده نمی شود - شاداب و همیشه خرم

 

سونا

 

در زبان هندی رز سرخ است - اردک وحشی

 

سونیا

 

خرد - نامی برای زنان - عقل

 

سید نساء

 

لقب حضرت فاطمه (س) - نام همسر فتحعلی شاه

 

سیما

 

نشان - چهره و رو - علامت - رخ

 

سیمین

 

نقره ای و گل گون

 

سیندخت

 

زن محراب کابلی شاه کابل و جده رستم

 

سامیه

 

عالی - بلند - بلند پایه - نام حضرت زینب (س)

 

سلاله

 

نسل - چکیده - نام حضرت زهرا (س)

 

سلیله

 

چکیده - نام حضرت زینب (س)

 

نام

معني

               

شاهين

 

سلطنتي

 

شبنم

 

شبنم(ژاله)

 

شراره

 

جرقه

 

شعله

 

شعله،آتش

 

شکوفه

 

شکوفه

 

شکوه

 

جلال،زرق و برق

 

شهرزاد

 

قصه گوی افسانه ای - شاهزاده را گویند - وطنی - کسی که از نسل شاه باشد - بومی

 

شهرناز

 

عشق شهر - خواهر جمشید پیشدادی

 

شيدا

 

عاشق ، آشفته ، حيران

 

شيما

 

زن خالدار ، دختر حليمه سعديه

 

شادان

 

شاد

 

شادي

 

شادي، خوشحالي

 

شروين

 

نام يكي از سرداران شاپور ذوالاكتاف

 

شوکا

 

نوعي آهو

 

شهربانو

 

بانوي شهر - ملکه - دختر یزدگرد سوم که پس از اسلام آوردن به همسری حسین بن علی در آمد

 

شهزاده

 

شاهزاده

 

شهلا

 

زن سياه چشم - نام نوعی گل نرگس - چشم سیاهی را گویند که مایل به سرخی باشد

 

شهناز

 

عشق شاه - نام آوازی - یکی از آهنگهای موسیقی ایران

 

شيده

 

آفتاب، درخشان

 

شيرين

 

ظريف، شيرين

 

شيرين بانو

 

زن شيرين و حساس

 

شيفته

 

افسون شده

 

شيوا

 

فريبا

 

شاپرک

 

شب پره - پروانه

 

شاخ نبات

 

همسر فتحعلی شاه قاجار - نام معشوق حافظ

 

شاداب

 

شادمان - سیراب - نام برای زنان - تازه - پر آب

 

شادبخت

 

خوشبخت و نیک بخت

 

شادی

 

خوشحالی - نشاط - مسروری

 

شادیه

 

دختر امام موسی کاظم (ع)

 

شاه بانو

 

ملکه - همسر شاه

 

شاه پرور

 

نام یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار

 

شاه پری

 

عنبر - نام همسر فتحعلی شاه قاجار

 

شاه پسند

 

نام قدیم شهری در استان مازندران - مورد پسند شاه - نام گلی است زیبا

 

شاه دخت

 

شاهزاده خانم - دختر شاه

 

شاه جهان

 

شهربانو دختر بزرگ یزدگرد است

 

شاهنگ

 

ملکه زنبور عسل

 

شاهوش

 

دوشیزه باکره را گویند - مثل شاه

 

شاهیده

 

متقی و پرهیزکار - صالح

 

شاهین دخت

 

دختر شاهین - دختر پرنده

 

شایسته

 

درخور - سزاوار - لایق

 

شب افروز

 

هر چه در شب درخشد مثل شمع - چراغ - ماه

 

شباهنگ

 

نام ستاره کاروان کش است

 

شباهنگ

 

نام ستاره کاروان کش است

 

شرافت

 

ارجمندی - باشرف - بزرگواری

 

شریفه

 

نامی برای زنان - صاحب شرف - زن بزرگوار - پاک نژاد

 

شفیقه

 

مونث شفیق - زنی مهربان - نامی برای زنان

 

شکیبا

 

صابر - تحمل کننده - بردبار

 

شکیبه

 

نامی برای زنان - مونث شکیب - زن بردبار

 

شمسی

 

سال خورشیدی - منسوب به شمس - مانند خورشید - سال شمسی

 

شمشاد

 

نام درختی است همیشه سبز - یکی از زنان فتحعلی شاه

 

شمیم

 

بلند و مرتفع - بوی خوش و معطر

 

شمیم

 

بلند و مرتفع - بوی خوش و معطر

 

شمین

 

خوشبو

 

شورانگیز

 

محرک - ولوله انگیز - فتان - هیجان آور

 

شوریده

 

نوعی ماهی - منقلب - آشفته - درهم - پریشان

 

شوق انگیز

 

بر سر شوق آورنده - اشتیاق آور

 

شوکت

 

جاه و جلال - قدرت و عظمت - بزرگواری

 

شهرآرا

 

مطیع شاه - آرایش دهنده شهر - محله ای بزرگ در تهران

 

شهره

 

آشکارا شدن - مشهور و نامی - معروف

 

شهره نوش

 

سلطان مشهور - نام دختر گنجور

 

شهنوش

 

نامی برای زنان

 

شهوار

 

گرانبها - لایق - سزاوار شاه

 

شهین

 

نام سازی است - منسوب به شاه - نام اصلی زنجان

 

شیدا

 

دیوانه - آشفته و مجذوب - عاشق

 

شیرین

 

هر چیز مطبوع و دلپذیر - نام خواهر زن پیامبر - کامل - نام معشوقه فرهاد - هر چیزی که طعم قند یا شکر داشته باشد

 

شیفته

 

متحیر - عاشق - آشفته - دلباخته

 

شیلان

 

سفره طعام - عناب

 

شیما

 

زن خالدار

 

شیوا

 

بلیغ - فصیح

 

شفیعه

 

پشتیبان - شفاعت کننده - نام حضرت زهرا (س)

 

شقیقه

 

خواهر - نام حضرت زینب (س)

 

شهیده

 

شاهد - گواه - نام حضرت زهرا (س)

 

شايلي

 

تک , بی همتا

 

نام

معني

           

 

صهبا

 

شراب انگوری - سرخ و سفید - می

 

صدف

 

غلاف مرواريد ، جانوري دريايي نرم تن كه توليد مرواريد مي كند

 

صالحه

 

زن نیکوکار و اهل سرشت - مؤنث صالح - شایسته - نام حضرت زینب (س)

 

صبوح

 

شرابی که بامداد خورند - صبح زود - پگاه

 

صبیحه

 

خوشگل - مؤنث صبیح - سفید رنگ - خوبرو

 

صحت

 

درستی و راستی - تندرست - سالم بودن

 

صحرا

 

هامون - بیابان - دشت

 

صریحه

 

بی میغ - خالص - پاک

 

صغری

 

زن کوچکتر - مؤنث اصغر - نام حضرت زینب (س)

 

صفا

 

صمیمیت - روشنی - خلوص - صافی شدن - پاک

 

صفورا

 

زوجه حضرت موسی (ع) - گنجشک ماده

 

صفیه

 

مؤنث صفی - برگزیده - همسر گرامی پیامبر (ص) - یکدل

 

صمیم

 

بی غل و غش - اصل چیزی - خالص - برگزیده

 

صنم

 

رب النوع - بت - نام یکی از همسران فتحعلی شاه - معشوق

 

صنوبر

 

کنایه از معشوق به جهت قد و قامت - درخت یا میوه صنوبر - درختی است که همیشه سبز است و جزو درختان زینتی است

 

صابره

 

شکیبا - نام حضرت زهرا (س)

 

صادقه

 

راستگو - نام حضرت زهرا (س)

 

نام

معني

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیران

 

ریحان - ناز بانو

 

نام

معني

           

 

طاهره

 

پاک - خالص - پاکدامن - مؤنث طاهر - زن پاک و پاکیزه - بی عیب - نام حضرت زهرا (س)

 

طلا

 

نامی است برای زنان - فلزی است گرانبها - زر

 

طرب

 

شادمان گردیدن - خوشحال نمودن - شاد شدن

 

طرلان

 

نام یکی از همسران فتحعلی شاه - مرغی است حرام گوشت - از جمله طیور وحشی می باشد

 

طلعت

 

برآمدن ستاره - رویت - طلوع - دیدار

 

طلوع

 

ظاهر شدن چیزی - دمیدن - برآمدن آفتاب و مانند آن

 

طلیعه

 

اول آفتاب - پیشرو لشگر - طلایه

 

طناز

 

بسیار سخن مرموز گوینده - ناز کننده - شوخ

 

طنانه

 

پر صدا - بسیار آواز دهنده

 

طنین

 

صدای بال حشرات - انعکاس صدا در گوش

 

طوبی

 

خیر و شادی و سعادت - پاکیزه تر - نام درختی در بهشت

 

طهره

 

پاکی - پاکیزگی - نام حضرت زهرا (س)

 

طیبه

 

پاک و پاکیزه - حلال و روان - نام حضرت زینب (س)

 

نام

معني

           

 

ظریفه

 

زن باهوش و زیبا - باهوش - زیرک - مؤنث ظریف

 

ظهیره

 

یار و یاور - مؤنث ظهیر

 

نام

معني

           

 

عسل

 

شهد - شیرین - مایه ای شیرین و مقوی که از زنبوران پس داده می شود - نامی برای زنان

 

عابده

 

زن عبادت کننده - مؤنث عابد

 

عاتکه

 

زن آلوده به خوش بویی - زن سرخ گون

 

عادله

 

عدالت گستر - آنکه به عدالت رفتار کند - مؤنث عادل

 

عارفه

 

زن شکیبا - مؤنث عارف - زن دانا و آگاه - زن خداشناس - نام حضرت زهرا (س)

 

عاطفه

 

محبت - مهر و مهربانی - خویشی و قرابت - شفقت

 

عاطی

 

دهنده - بخشنده

 

عالمتاج

 

تاج و افسر عالم - نامی برای زنان

 

عالی

 

شریف - بسیار خوب - رفیع - خوب - بلند

 

عامره

 

مؤنث عامر

 

عرفانه

 

شناختن حق - معرفت - مؤنث عرفان

 

عزیزه

 

زن گرامی و ارجمند - مؤنث عزیز - عزیز و محبوب - نام حضرت زهرا (س)

 

عشرت

 

نامی برای زنان - مصاحبت کردن و معاشرت کردن - سازگاری - خوشگذرانی

 

عصمت

 

نامی برای زنان - بازداشتن خود از گناه - نگاه داشتن نفس از آلودگی - پاکدامنی

 

عطیه

 

جایزه و انعام - نامی برای زنان - دهش

 

عظیمه

 

زن بزرگ - نامی برای زنان - مؤنث عظیم - زن والا مرتبه

 

عفت

 

پاکدامنی - نهفتگی - مبری از شهوت - پارسایی - پرهیزکاری

 

عالمه

 

دانشمند - نام حضرت زهرا (س)

 

علیمه

 

دانشمند - دانا - نام حضرت زهرا (س)

 

نام

غزال

 

آهوي کوهي - آهو کنایه از معشوق

 

غزاله

 

آهوي ماده - خورشید

 

غمزه

 

طنازي - چشم و ابرو - ناز کردن - اشاره کردن

 

غنچه

 

غنچه گل - گل ناشکفته - کنایه از دهان معشوق - گلی که هنوز باز نشده

 

غدیره

 

گیسو - موی بافته شده

 

غزل

 

حکایت از جوانی - صحبت کردن و شوخی کردن با ناز - نام نوعی از شعر - عشق بازی کردن

 

غفور

 

نامی برای مردان - از صفات خداوند - آمرزنده گناه

 

غلام

 

خواجه سرا - نوکر - بنده

 

غریبه

 

تنها - غریب - نام حضرت زینب (س)

 

نام

معني

           

معني

           

 

فرانک

 

يکي از شخصيتهاي شاهنامه - نام مادر فریدون و زن آبتین - سیاه گوش - پروانک

 

فرخنده

 

شاد - همایون - مبارک - میمون

 

فروزنده

 

درخشان - خورشید و ماه و ستارگان را هم می گویند - رونق دهنده - روشن کننده

 

فريبا

 

مليح

 

فرين

 

ستوده

 

فيلا

 

عاشق

 

فرحناز

 

خوشي - ناز و کرشمه از سر شادی - کسی شادی و ناز را با هم داره

 

فرشته

 

نامی برای زنان - هر یک موجودات روحانی آسمانی - فرستاده - ملک

 

فرناز

 

عشوه گر - نامی برای زنان - دارای ناز زیبا

 

فرنگيس

 

يکي از شخصيت هاي شاهنامه

 

فروزان

 

درخشان - نامی برای زنان - درخشنده و تابان

 

فروغ

 

روشني - شعاع و روشنایی - شراره آتش - نامی برای زنان

 

فريده

 

پرارزش

 

فيروزه

 

فيروزه

 

فاخته

 

قمری - اصطلاحی است در موسیقی - فخر کننده - نازنده - گرانمایه - مرغی است خاکستری رنگ که بخاطر آوازش آن را کوکو می نامند

 

فاخره

 

مؤنث فاخر - جواهرات است - مراد از مال فاخر - گرانمایه

 

فارهه

 

دختر یا زن زیبا و جوان

 

فاطمه

 

از شیر گرفته شده - دختر پیامبر اسلام (ص) - پاک - برتر - حق تعالی او و شیعیانش را از آتش دوزخ به دور داشته است - بدور از هر بدی

 

فالر

 

نام زن یافث پسر حضرت نوح (ع)

 

فائزه

 

مؤنث فائز - قالب - رستگار شونده

 

فتانه

 

آشوبگر - سخت زیبا و دلفریب - فتنه انگیز - دلربا

 

فخرجهان

 

نام یکی از زنان فتحعلی شاه - نازیدن

 

فتحیه

 

زن گشاینده - منسوب به فتح

 

فتنه

 

آشوب - آزمودن - فرزند - فریفت - مفتون

 

فخری

 

نامی برای زنان - منسوب به فخر - نوعی انگور

 

فرح

 

نامی برای زنان - شاد نمودن و سرور

 

فرسیما

 

دارای چهره ای زیبا

 

فرنگیس

 

نام دختر افراسیاب - نامی برای زنان - نام کنیزک شیرین معشوقه فرهاد

 

فرنوش

 

نامی برای زنان - نام پادشاه باستانی ماد - خرد کارگر

 

فروزا

 

سرخوش - درخشندگی - شادمانی

 

فرهنج

 

فرهنگ - نام مادر کیکاووس

 

فریال

 

نام پرنده ایست - خوش صدا - زیبا روی

 

فریبا

 

جمیل - زیبا - فریب - فریفته

 

فریدخت

 

دختر یکتا و تنها

 

فضه

 

خدمتکار حضرت فاطمه (س)

 

فلک ناز

 

یکی از خادمه های شیرین

 

فلور

 

گل

 

فلورا

 

گلها

 

فوزیه

 

نام دختر ملک فاروق که چند سالی ملکه ایران بود

 

فهمیده

 

درک شده - مطلع و با خبر

 

فهیمه

 

مؤنث فهیم - زن آگاه و دانا - نامی برای زنان - فهمیده و درک کننده - نام حضرت زینب (س)

 

فیروزه

 

نامی است برای دختران - سنگی گرانبها

 

فاضله

 

برتر - ستوده - درخور ستایش - نام حضرت زهرا (س)

 

فانته

 

خداترس - پارسا - خاضع - فروتن - نام حضرت زهرا (س)

 

نام

معني

           

قدسي

 

مقدس،فرشته

 

قدسی

 

روحانی - منسوب به قدس - نیکوکار - صالح - فرشته

 

قدیسه

 

زن مؤمن و پارسا - مؤنث قدیس

 

قانعه

 

راضی به بهره خود - نام حضرت زهرا (س)

 

نام

معني

           

 

 

 

 

 

کتايون

 

يکي از شخصيت هاي شاهنامه

 

کاساندان

 

همسر کورش کبیر

 

کيانا

 

--

 

کيميا

 

ماده اي که مس را به طلا تبديل مي کند

 

کارون

 

نام رودی در جنوب کشورمان که از کوههای بختیاری سرچشمه می گیرد

 

کامبیز

 

نامی برای مردان - کامبوزیا - صورتی از کمبوجیه است

 

کاملیا

 

نوعی درختچه تزئینی زیبا که جزء تیره پنیرک می باشد

 

کاملین

 

گیاهی زیبا از تیره صلیبیها که در اروپا و آسیا فراوانند

 

کبری

 

نامی برای زنان - بزرگتر - مؤنث اکبر - نام حضرت زینب (س)

 

کتایون

 

دختر قیصر روم و زن گشتاسب - زن پادشاه بزرگ را گویند - جهان بانو

 

کدبانو

 

بی بی - خاتون - بزرگ خانه - زن معتبر و موقر - خانم

 

کلثوم

 

نیکو روی فربه - رخساره پر گوشت

 

کمند

 

کنایه از گیسوی معشوق

 

کوهرنگ

 

نام دره و رودخانه ایست در زردکوه بختیاری - معروفترین قله زردکوه بختیاری

 

کیاچهر

 

کی نژاد - کی نسب

 

کیانا

 

هر یک از طبایع چهارگانه - طبیعت - اصل و بنای هر چیز را گفته اند

 

کیاندخت

 

شاهدخت - دختر شاه

 

کیمیا

 

کنایه از چیزی که وجود ندارد - حیله و مکر

 

کئیبه

 

اندوهگین - نام حضرت زهرا (س)

 

کامله

 

تمام - بی عیب و نقص - نام حضرت زهرا (س)

 

کُبَرا

 

بزرگان - نام حضرت زهرا (س)

 

کریمه

 

زن بزرگوار - نام حضرت زهرا (س)

 

کوثر

 

خیر بسیار - خوبی فراوان - نام حضرت زهرا (س)

 

کوکب

 

اختر - نام حضرت زهرا (س)

 

نام

معني

       

گلاره

 

چشمان

 

گلبانو

 

بانويي مانند گل - دختر مانند گل

 

گلبهار

 

گل فصل بهار

 

گلنسا

 

بانويي مانند گل ، گل سرسبد

 

گيتا

 

نوعي آهنگ

 

گيسو

 

موي بلند سر زنان ، موي بلند سر

 

گردآفريد

 

يکي از شخصيت هاي شاهنامه

 

گرديا

 

يکي از شخصيت هاي شاهنامه

 

گلپري

 

زیبایی نازک اندام

 

گلنار

 

گل انار - به زيبايي گل - نارخو

 

گلي

 

رنگ قرمز گل رز

 

گيتي

 

جهان، دنيا

 

گرانمهر

 

دارای محبت زیاد

 

گردویه

 

مادر حکیم ابوالقاسم فردوسی

 

گل

 

اندامی از گیاه که غالباً معطر است - دژی محکم در کهکیلویه - مجازاً به معنی طراوت و شادابی و رنگ سرخ آمده - هر چیز نخبه را گویند

 

گلاب

 

عرق گل سرخ

 

گلابتون

 

گلهای برجسته که با رشته های زر و سیم روی پارچه می دوزند

 

گل آرا

 

آراینده گل

 

گل افشان

 

پراکنده کننده گل - افشاننده گل - گلریز

 

گلاله

 

شقایق - لاله - موی پیچیده

 

گل اندام

 

نازک بدن

 

گلاویز

 

گیاه آویز - آویختن گل از شاخه ها

 

گلبانگ

 

آواز رسا - بانگ رسا

 

گلبرگ

 

مجازاً به بدن ظریف گویند - برگ گل - کنایه از رخساره و چهره

 

گلبن

 

بوته گل - درخت گل سرخ

 

گلبند

 

نوعی از پارچه گلدار

 

گلپر

 

پر گل - گیاهی خوشبو

 

گلپرور

 

پرورش دهنده گل - باغبان

 

گلپوش

 

پر از گل - پوشیده از گل

 

گل پونه

 

گل گیاه پونه که بسیار معطر است - جوان و تازه

 

گلدم

 

بلبل

 

گلرخ

 

زیبا روی - خوب سیما - کسی که روی زیبا و لطیف دارد - چون گل - سرخ روی

 

گلسا

 

مانند گل

 

گلستان

 

باغ گل - نام کاخی در تهران که در زمان قاجاریه ساخته شد - جای گل

 

گلشاد

 

گل خندان و شاداب

 

گلشهر

 

نام منطقه ای در اطراف کرج - شهر گل

 

گلنساء

 

گل سرسبد - سرآمد زنان

 

گلنوش

 

نام نوایی است در موسیقی - نامی برای زنان

 

گلین بانو

 

زن جوان - بانو

 

گوهر

 

جوهر - سنگ گرانبها - اصل و نژاد

 

گوهرتاج

 

گل سر سبد - گوهر و جواهری که بر تاج نصب می کنند

 

گوهرشاد

 

زن سلطان شاهرخ میرزا گورکانی

 

گوهرملک

 

نام دختر ملک شاه سلجوقی و از ندیمه های شیرین

 

گویا

 

سخنگو - ناطق

 

گیتا

 

جهان و دنیا

 

گیتانوش

 

روزگار خوشی - عهد خوب

 

گیلار

 

پرنده ای است که در نواحی شمال ایران و در سواحل دریای خزر زیست می کند

 

 

نام

معني

           
 
 

 

 

 

ليدا

 

خانم ، بانو ، به آلماني : ترانه ، آهنگ

 

ليلا

 

شبانه

 

لبينا

 

نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران

 

لادن

 

نام گلي است با ساقه ای نازک و رنگ نارنجی - ناحیه ای در زاهدان

 

لاله

 

گل لاله - شقایق - گیاهی خودرو و پیازدار که در بیابان می روید ولی نوعی از آن را نیز پرورش می دهند

 

ليلي

 

نام گلي

 

لبخند

 

خنده ملایم - تبسم

 

لطیفه

 

جملات کوتاه و نغز که برای تفریح بیان می شود - هر چیز نیکو - گفتار نرم - سخن خوش - نکته

 

لوزا

 

خواهر هابیل و قابیل و دختر حضرت آدم (ع)

 

لیدا

 

نامی برای دختران و زنان

 

لیلا

 

نام همسر حضرت علی (ع) که ابوبکر و عبدالله از بطن وی بودند

 

لیلی

 

نامی برای زنان - زنی از قبیله عامر که طرف عشق مجنون بود - نوایی از موسیقی است

 

لینا

 

آبشار کوچک

 

لیندا

 

قشنگ و زیبا

 

نام

معني

           

ماندانا

 

نام يک شاهزاده - همان مادر کوروش است

 

ماهرخ

 

کسيکه صورتش مانند ماه باشد - ماه روی - ماه رخسار - درخشان

 

مرجانه

 

مرجان

 

مرمر

 

مرمر

 

منيژه

 

يکي از شخصيتهاي شاهنامه

 

مژگان

 

مژه ها - مژه

 

مستانه

 

مست

 

مونا

 

نام يک الهه

 

مهتاب

 

تابش نور ماه - پرتو ماه

 

مهر انگيز

 

مهرانگيز

 

مهرناز

 

نورآفتاب - نامی برای زنان - دارای مهر و ناز

 

مهنوش

 

ماه جاويدان - نامی برای زنان - روشنایی جاوید - بسیار زیبا چون ماه

 

مهين

 

دخترماه

 

ميترا

 

نام يک الهه

 

مهشيد

 

مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید

 

مليسا

 

مرهم - نام زنبور عسل در یونانی

 

ماندان

 

ماندانا - مادر کورش کبیر - همسرکمبوجیه اول

 

مرسده

 

ملکه ای در ایران - نامی برای زنان

 

ميترا

 

فرشتگان مقدس ایران باستان

 

ماني

 

نقاشي که خود را پيامبر معرفي کرد

 

ماهدخت

 

وجوه ماه

 

ملکه

 

ملکه

 

مرواريد

 

مرواريد

 

مريم

 

گل مريم

 

مژده

 

خبر خوش - نوید - بشارت

 

ميشا

 

ماه جاويدان

 

مهتا

 

مثال ماه - مخفف مهتاب

 

مهرنوش

 

خورشيد جاويد - نام یکی از پسران اسفندیار که بدست فرامرز در جنگ زابل کشته شد

 

مهري

 

خورشيد، مهربان

 

مهستي

 

درخت گل ياس

 

مهناز

 

نور ماه - شکوه ماه - کسی که جمال و زیبایی چون ماه دارد - نامی برای زنان

 

مهوش

 

مثال ماه، زيبايي

 

مينا

 

مينا

 

مينو

 

بهشت ، فردوس برين ، آسمان ، چرخ

 

ماری

 

گلی از تیره کاکتوس ها - نام دیگر حضرت مریم عذرا

 

ماریا

 

نام دیگر حضرت مریم - نامی برای زنان

 

مارینا

 

آب - جویبار - به نهر کوچک آب می گویند

 

ماریه

 

نام دختر شمعون - مادر حضرت ابراهیم (ع) - زن سپیدرو و زیبا و درخشان - مرغ سنگخوار

 

مامک

 

مادر کوچک

 

ماه آذر

 

نام دبیر انوشیروان ساسانی که به فرمان هرمز پسر انوشیروان به قتل رسید

 

ماهتاب

 

ماه و پرتو ماه - همچو آفتاب

 

ماه پری

 

کنایه از زن بسیار زیبا

 

ماه چهر

 

ماه چهره - ماهرخ - صاحب چهره تابان

 

ماه رخسار

 

ماهرخ - ماه رخسار - ماه روی

 

ماهرو

 

زیبا روی - ماه رو - ماه رخ

 

ماه سیما

 

ماه طلعت - ماه رخ - ماه چهر

 

ماه طلعت

 

زیبا صورت - پری چهره

 

ماه منیر

 

ماه روشن و تابان

 

ماهور

 

یکی از آهنگهای موسیقی ایرانی - پستی و بلندی زمین - هر یک از تپه های پیوسته که در دامنه های کوه باشد

 

محبوبه

 

معشوق - دوست داشتن - نام حضرت زهزا (س)

 

محترم

 

با عزت - حرمت داشتن - کسی که احترام او لازم است

 

مرضیه

 

نامی برای زنان - مورد رضایت - پسندیده - پسندیده خدا و دوستان خدا - نام حضرت زهرا (ع)

 

مروارید

 

باکره - دوشیزه - گوهریست سفید و درخشان که درون صدف قرار دارد

 

مستوره

 

نامی برای زنان - زن پوشیده - نمونه - پارسا - درپرده شده

 

ملیحه

 

زن خوبروی نمکین

 

ملیکا

 

نام مادر حضرت امام مهدی (عج)

 

منصوره

 

مؤنث منصور - زن غالب و پیروز - نامی برای زنان - یاری شده - نام حضرت زهرا (س)

 

منظر

 

جای نگریستن - چشم انداز - آنچه در جلو چشم باشد

 

منور

 

نورانی - درخشان - روشن

 

منیژه

 

نام دختر افراسیاب بود که بیژن پسر گیو عاشق او بود

 

موج

 

تلاطم آب - خیزاب

 

موج

 

تلاطم آب - خیزاب

 

موج

 

تلاطم آب - خیزاب

 

مؤدب

 

با ادب - ادب آموخته - کسی که برخوردی مودبانه دارد

 

مؤدود

 

دوست - محبوب

 

مونس

 

انس گرفته - انیس - همنشین - همدم

 

مه اسا

 

مانند ماه - ماه روی

 

مهاجر

 

دوری کننده - هجرت کننده

 

مهبانو

 

بانوی چون ماه

 

مه پری

 

زن زیباروی چون پری

 

مهتاش

 

مانند ماه - زیباروی

 

مهدخت

 

دختر ماه

 

مهدیس

 

زیباروی - ماه روی - مانند ماه

 

مهدیه

 

مؤنث مهدی - زن هدایت شده

 

مهر

 

عشق - دوستی - خورشید - آفتاب

 

مهرآرا

 

آرایش دهنده خورشید - آراینده مهر

 

مهرآزاد

 

مهرزاد - خورشید روی - آزاده

 

مراسا

 

خورشیدوش - خورشیدفر

 

مهراسا

 

خورشیدوش - خورشیدفر

 

مهرافروز

 

روشن کننده خورشید

 

مهرانگیز

 

انگیزنده مهر و محبت - بوجود آورنده دوستی

 

مهربان

 

محبت کننده - شفیق - با محبت

 

مهربانو

 

بانوی خورشید - کنایه از زن زیبا

 

مهرجو

 

طالب مهر و محبت

 

مهرخ

 

کسی که رخسار چون ماه دارد

 

مهرسیما

 

خورشید سیما - دارنده چهره ای چون خورشید

 

مهرشاد

 

خورشید خندان - خورشید تابان

 

مهرو

 

کسی که رویی چون ماه دارد - زیبا و جمیل

 

مهری

 

منسوب به مهر - دارای مهرو محبت

 

مهشید

 

به معنی مهتاب

 

مهنام

 

همنام ماه

 

مه لقاء

 

ماهرو - زیباروی - نامی برای زنان

 

مهین

 

مانند ماه - زیباروی

 

میترا

 

مهر و محبت - فرشته نگهبان راستی و عهد و پیمان

 

میچکا

 

گنجشک

 

میسان

 

زنی وفادار - باوقار و استوار

 

میعاد

 

زمان وعده - مکان وعده

 

میمنت

 

برکت - شگون - سعادت - فرخندگی

 

مینا

 

نام گلی است زیبا - نامی است برای زنان

 

مینو

 

بهشت و جنت

 

مینوچهر

 

بهشتی روی

 

مینوش

 

در اصل مینووش بوده به معنی مانند بهشت

 

میهن

 

زاد و بوم - وطن

 

مبارکه

 

خجسته - نام حضرت زهرا (س)

 

مبشره

 

مژده دهنده - نام حضرت زهرا (س)

 

مجاهده

 

با تلاش - کوشا - نام حضرت زینب (س)

 

محدثه

 

بانویی که فرشتگان با او سخن می گفتند - کسی که آوای آسمانه فرشتگان را شنید - نام حضرت زهرا(س)

 

مختاره

 

برگزیده - اختیار دار - نام حضرت زهرا (س)

 

مرضی

 

پسندیده - کسی که خدا و دوستان خدا از او راضی و خشنودند - نام امام حسن (ع)

 

مریم کبری

 

مریم بزرگتر - پارساتر - نام حضرت زهرا (س)

 

مشکات

 

چراغ نورانی - نام حضرت زهرا (س)

 

مطهره

 

بسیار پاک - نام حضرت زهرا (س)

 

مظلومه

 

ستمدیده - نام حضرت زهرا (س)

 

مفضله

 

برتری و مزیت یافته - نام حضرت زهرا (س)

 

منتجبه

 

نجیب - برگزیده - مختار - نام حضرت زهرا (س)

 

منیر

 

تابان - نام پیامبر (ص)

 

مکرمه

 

عزیز - گرامی - بزرگ داشته شده - نام حضرت زینب (س)

 

 

 

نام

نازيلا

 

زيبا

 

ندا

 

بانگ و فریاد - آواز دادن

 

نسرين

 

رز وحشي

 

نغمه

 

ترانه،آهنگ - نوا - آواز - سرود

 

نگاه

 

نگاه - دیدار - نظر - توجه و عنایت - مشاهده

 

نوا

 

نوا

 

نازنوش

 

داراي ناز هميشگي ، ناز لطيف و پسنديده

 

نيسا

 

دختر یکی از شاهان پارتی

 

نيوشه

 

نیوشا- گوش دهنده- نوشه

 

نوشا

 

پرنس در زمان ساسانیان

 

نازآفرين

 

شوق آفرين

 

نازگل

 

گل زيبا و لطیف - نوعی گل

 

نازنين

 

خوش قلب

 

نازي

 

زيبا

 

ناژين

 

نام يک درخت

 

ناهيد

 

ونوس، ستاره زهره

 

نرگس

 

گلی است سفید کوچک و خوشبو - کنایه از چشم معشوق

 

نسترن

 

گلی است برنگ سرخ و سفید کوچکتر از گل سرخ

 

نگار

 

خوش قلب - بت - صنم - نقاشی

 

نگين

 

سنگ روي انگشتر و جواهرات

 

نوش آفرين

 

شادي خلق

 

نوشين

 

شيرين

 

نهال

 

نهال

 

نيکو

 

خوب، زيبا

 

نيکي

 

خوبي

 

نيلوفر

 

نام گلي(زنبق آبي)

 

نيوشا

 

شنونده

 

نادره

 

مونث نادر -بی مثل و مانند -کمیاب -نامی برای زنان

 

نادیا

 

ندا کننده - امید

 

نارون

 

درختی است بزرگ و پر شاخ وبرگ و چتری - درخت انار

 

نازخاتون

 

نام دختر امیر کردستان بود - ناز بانو - خاتون با ناز

 

نازدانه

 

دردانه - بچه محبوب و دوست داشتنی

 

نازی دخت

 

دختری که ناز بسیار دارد

 

نازیلا

 

نامی برای زنان

 

نجلا

 

زن سیاه چشم - زن فراخ چشم

 

ندیمه

 

مونث ندیم - مصاحبت و همنشین

 

نرجس

 

گل نرگس - نام مادر حضرت قائم

 

نساء

 

زنان - سوره چهارم از قرآن کریم

 

نسرین

 

نام گلی است سفید و کوچک و خوشبو از جنس گل سرخ

 

نسیم

 

باد ملایم و خنک - بوی خوش

 

نشاط

 

شادی - خوشی - خرمی - سرور - دل زندگی - تخلص عبدالوهاب اصفهانی شاعر قرن 13 هجری معاصر فتحعلی شاه

 

نعیمه

 

مونث نعیم

 

نفیسه

 

چیزهای گرانبها و گرانمایه و پسندیده - لطیف و مرغوب - نامی برای زنان

 

نقره

 

فلزی است قیمتی و سپید رنگ که از جهت ارزش پس از زر فرار دارد

 

نگاره

 

نقش - صورت - نقاشی شده

 

نگین

 

گوهر - سنگ قیمتی که روی انگشتر می گذارند

 

نمکین

 

ملیح - بانمک

 

نمیرا

 

کسی که نمی میرد - پاینده

 

نوا

 

خوراک - آوازمرغ

 

نوبخت

 

تازه بخت

 

نوبر

 

میوه نو رسیده - هر چیز تازه

 

نوبهار

 

آغاز فصل بهار - نام آتشکده ای در بلخ -یکی از الحان موسیقی باربد

 

نوتاش

 

همیشه - دائمی - سرمدی - جاوید

 

نوریه

 

مونث نوری

 

نوش آذر

 

آتش جاوید - نام برادر اسفندیار

 

نوش آفرین

 

عسل ساز - تولید کننده شیرینی

 

نوشین

 

آشامیدنی شیرین - گوارا - مطبوع - دلپسند

 

نوگل

 

گل تازه و لطیف

 

نونا

 

نام مادر حضرت ابراهیم

 

نیایش

 

عبادت - دعا - پرستش

 

نیره

 

مونث نیر - تابناک

 

نیکبخت

 

سعادتمند - سعید - خوشبخت

 

نیکچهر

 

خوشرو - زیبا - خوبرو - نیکروی

 

نیکخو

 

خوش طبع - بامروت - نرم دل - خوش نفس - خوش رفتار

 

نیکو

 

خوب - زیبا - پسندیده

 

نیکی

 

خوبی - خیرخواهی - نیکوکاری

 

نیلگون

 

به رنگ نیل - آبی سیر

 

نیلوفر

 

گیاهی است مانند پیچک

 

ناصحه

 

خیرخواه(نام حضرت زینب (س))

 

نبعه

 

آب گوارای چشمه پاک (نام حضرت زینب (س))

 

نبیله

 

اصیل - هوشیار - گرامی (نام حضرت زهرا (س))

 

نجمیه

 

ستاره (نام حضرت زینب (س))

 

نخبه

 

منتخب - انتخاب شده (نام حضرت زهرا(س))

 

نوریه

 

مونث نوری - نورانی (نام حضرت زهرا (س))

 

نام

معني

           

معني

 

 

 

وندا

 

آرزو

 

ويرا

 

ویشکا- ویدا - ویستا

 

وانوشه

 

نام گل

 

ويدا

 

آشکار

 

وارسته

 

آزاد شده - رسته - آزاد - رها شده

 

واله

 

شیفته -یکی از هنرمندان عصر فتحعلی شاه - عاشق و مفتون - شیدا - حیران

 

وجیه

 

خوشگل - زیبا

 

وجیهه

 

مونث وجیه - زن زیبا - زن صاحب قدر و منزلت - آبرومند - زیبارو (نام حضرت زهرا (س))

 

وحیده

 

مونث وحید - زن یگانه - نامی برای زنان - بی همتا (نام حضرت زهرا (س))

 

وصال

 

ملاقات - نام شاعر ایرانی وصال شیرازی - دیدار - پیوند دادن

 

وفا

 

عهد و پیمان - بر سر قول ماندن - دوستی - صمیمیت

 

وقار

 

متانت - بردباری - حلم - آهستگی - سنگینی

 

ونوس

 

الهه جمال و زیبایی - دختر ژوپیتر

 

ویدا

 

کم شدن - کاستن - هویدا - ناقص

 

ودیعه

 

امانت و سپرده (نام حضرت زهرا (س))

 

نام

معني

           

 

هديه

 

هديه

 

هستي

 

وجود

 

هنگامه

 

حيرت انگيز - غوغا - ازدحام - نامی زنانه - شلوغی

 

هاجر

 

زوجه حضرت ابراهیم و مادر حضرت اسماعیل

 

هایسه

 

رنگ - نام دختر وهب بن عبد مناف و خواهر آمنه و همسر عبدالمطلب - خرمن ماه را گویند

 

هانیه

 

مؤنث هانی - نامی برای زنان - گوارا (نام حضرت زهرا (س))

 

هدیه

 

پیشکش - سوغات - ارمغان

 

هلال

 

ماه نو - از شب اول تا سوم ماه را گویند

 

هلن

 

دختر ژوپیتر خدای خدایان در یونان باستان - روشنائی - نور

 

همدم

 

ندیم - همسخن - دوست - همنشین - مونس

 

هورتاش

 

خورشید گونه

 

هورشید

 

خورشید - مهر تابان - هور به معنی آفتاب و شید به معنی نور است

 

هورفر

 

دارای شکوه خورشید - کنایه از عالی جاه و باشکوه

 

هیوا

 

آمال - آرزو

 

نام

معني

           

 

ياسمن

 

گل ياس

 

يکتا

 

تنها،يگانه

 

يگانه

 

تنها،يگانه

 

يلدا

 

نام بلندترين شب سال

 

ياس

 

گل ياس

 
موضوع : اسامی دختر
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پيوند هاي روزانه
آمار سايت
افراد آنلاین : 4 نفر
بازديدهاي امروز : 97 نفر
بازديدهاي ديروز : 200 نفر
بازدید هفته قبل : 97 نفر
كل بازديدها : 415631 نفر